De meeloopdagen en de open dag kunnen vanwege de huidige coronamaatregelen niet fysiek doorgaan.

DeĀ meeloopdagenĀ en deĀ open dagĀ kunnen vanwege de huidige coronamaatregelen niet fysiek doorgaan.

Als alternatief organiseert de school interactieve online lessenĀ op zaterdag 6 februari 2021. klikĀ hierĀ voor aanmelden.

DeĀ informatieavondĀ  (alleenĀ voor ouders) is opĀ dinsdag 9 februari 2021.Ā Deze is digitaal. Info volgt ook hierĀ t.z.t.

Wil je je graag aanmelden bij de VSP? Dan verwijstĀ deze linkĀ je naar de betreffende pagina.