Gemeente Heerlen heeft besloten om voor de VSP een nieuw schoolgebouw in de directe nabijheid van het NS-station te bouwen. Realisatie zal echter nog enkele jaren duren. Aangezien de VSP  helaas niet langer op de Drieschstraat kan blijven, is besloten om per augustus  2022 te gaan verhuizen naar de Akerstraat, naar het gebouw waar Grotius ook in gevestigd is. Dat ligt voor de hand omdat VSP en Grotius besloten hebben om in de bovenbouw (klassen 10, 11 en 12 havo en vwo, de onderbouw en de volledige mavo’s  van de scholen blijven zelfstandig) te gaan samenwerken (voor meer informatie, zie elders op de site bij “Leerplein”). Daartoe is besloten omdat de VSP (nog) te klein is om met name de beta-vakken op voldoende niveau aan te kunnen bieden en omdat het leerlingenaantal op Grotius de laatste jaren zo fors is gedaald en zij daardoor tegen hetzelfde probleem aanlopen. Samenwerking lag dan ook voor de hand. Daarnaast is de geplande nieuwbouw óók voor Grotius bedoeld –  in feite zal er in de nieuw situatie sprake zijn van 2 scholen-onder-één-kap.

Het betreft nadrukkelijk géén fusie tussen beide scholen! Beide scholen behouden hun eigen cultuur, pedagogisch leerplan en hebben ook zelfstandige pta’s. Het gebouw aan de Akerstraat zal dan ook worden ingedeeld in een deel dat specifiek door Grotius in gebruik zal zijn, een deel dat VSP zal gebruiken en enkel lokalen die beide scholen zullen gebruiken. Het gebouw leent zich daar ook voor: het is geschikt voor bijna 1.100 leerlingen, VSP heeft er nu bijna 300 en Grotius is de afgelopen jaren gedaald tot onder de 600. De scholen krijgen ook ieder een eigen ingang, dit om zoveel mogelijk de eigen cultuur te kunnen behouden. Het is niet ideaal;  zo heeft het gebouw vrijwel geen buitenruimte waar leerlingen in de pauze kunnen verblijven en moeten de leerlingen de binnenruimtes voor verblijf tijdens de pauze met elkaar delen – wat overigens deels kan worden ondervangen door de scholen de pauzes niet gelijktijdig te laten houden. Maar met de geplande afspraken en aanpassingen is het voldoende voor de komende jaren: er komt een “vleugel” waar alleen VSP leerlingen zitten en waar geen Grotius leerlingen zullen komen. Ook is er een nieuwe ingang voor het gebouw gepland, zodat iedere school een eigen ingang krijgt.  Deze zaken zijn vooral belangrijk voor de middenbouw leerlingen (de 1e drie jaar, klassen 7,8 en 9). Maar ook de bovenbouw (examenklas mavo en 4, 5 en 6 havo en vwo) is het belangrijk, omdat zij dan onderwijs krijgen in het “leerplein”, wat aanzienlijk afwijkt van de traditionele manier van lesgeven, zoals vrijwel iedere ouder van nu zelf heeft gehad.