De VSP is sinds augustus 2018 gehuisvest in een oude Arcus locatie aan de Drieschstraat,  toen heeft de gemeente deze locatie voor 3 jaar gehuurd. Er was hiervoor gekozen omdat duidelijk was dat de cultuur op de VSP zo wezenlijk verschilt van andere scholen, dat samengaan met een andere school in één gebouw niet haalbaar werd geacht (daarom is niet besloten om de VSP onder te brengen in het gebouw van Grotius aan de Akerstraat). De afgelopen jaren is door LVO (waar VSP onder valt) en de gemeente gezocht naar een definitieve oplossing voor de huisvesting van de VSP. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat gemeente Heerlen vlak voor de zomervakantie heeft besloten om een nieuw gebouw te laten bouwen voor VSP.  Daarbij is de situatie van Grotius en het besluit van LVO om een gezamenlijke bovenbouw van Grotius, Compass en VSP te starten (zie elders op deze site) meegenomen: in feite wordt het een drie-onder-één-kap schoolgebouw: één deel voor de Grotius onderbouw + mavo4, één deel voor VSP onderbouw + mavo 4 en één deel voor de gezamenlijke bovenbouw. Uitgangspunt daarbij is (voor LVO) dat er sprake is van drie afzonderlijke gescheiden eenheden, waarbij de “leerlingenstromen” niet vermengd worden. Dit omdat alleen op die manier de verschillende culturen van de scholen hun eigenheid kunnen bewaren. Deze ontwikkeling – samen met de in schooljaar 2021-2022 gestarte gezamenlijke bovenbouw – toont aan dat de VSP een niet meer weg te denken school is in het Heerlense, in Parkstad. Waar het gebouw komt is nu nog niet bekend, het enige dat de gemeente besloten heeft is dat het in “het centrum” moet komen. Dat betekent voor de VSP leerlingen van buiten Heerlen dat de school goed bereikbaar zal bijven via openbaar vervoer.

Wanneer de nieuwbouw klaar zal zijn is nu nog niet bekend, het bouwen zelf zal binnen één jaar zijn beslag kunnen vinden, de voorbereiding zal de meeste tijd kosten. Dat betekent dat het nog circa 3 jaar zal duren voordat het nieuwe gebouw in gebruik genomen zal kunnen worden. De gemeente heeft de huur van het huidige gebouw aan de Drieschstraat voor 1 jaar kunnen verlengen. Als de verhuurder na dat jaar het gebouw niet meer wil verlengen, zal er dus een oplossing gevonden moeten worden voor de resterende tijd. De meeste docenten, leerlingen en hun ouders zijn er niet voor dat de VSP die tussentijd gehuisvest zal gaan worden in het gebouw aan de Akerstraat bij Grotius vanwege de hierboven genoemde cultuurverschillen. Hoe dat zich zal ontwikkelen, zal het schooljaar 2021-2022 duidelijk worden.