De VSP was tot eind schooljaar 2-1-22 gehuisvest aan de Drieschstraat in Heerlen in een gebouw dat de gemeente huurde van een projectontwikkelaar. In 2021 heeft gemeente Heerlen besloten om een nieuwbouw voor de VSP te realiseren in het centrum van de stad. In dat gebouw zou dan ook Grotius komen die tot op dit moment gehuisvest is aan de Akerstraat. Voordat het duurt echter nog enkele jaren voordat deze nieuwbouw gereed is. Helaas wilde de projectontwikkelaar het gebouw aan de Drieschstraat niet langer verhuren, zodat VSP op zoek moest naar een andere locatie. Aangezien het LVO in 2020 ook besloot dat Grotius, VSP en Compas in Brunssum samen moesten gaan werken in de bovenbouw (zijnde klas 4 en 5 van Havo en 4,5 en 6 van VWO) en in het gebouw aan de Akerstraat veel ruimte was omdat het maar half in gebruik was (het is formeel geschikt voor 1100 leerlingen, maar het leerlingenaantal van Grotius is inmiddels gedaald tot onder de 600) lag het voor de hand dat LVO besloot dat VSP daarheen zou moeten verhuizen.

Schooljaar 2020-2021 is gebruikt als pilotjaar voor de samenwerking op de bovenbouw. Het bleek al snel dat de toch als voorzichtige plannen die er lagen  (de leerlingen van de bovenbouw van VSP zouden 3 dagen de 1e twee uur samen met die van Grotius en Compas op de Akerstraat les hebben) toch een brug te ver was. Ten eerste was duidelijk dat de cultuurverschillen in praktijk te groot waren om beide leerlingenstromen zo maar bij elkaar te zetten. Daarnaast was snel duidelijk dat niet alle docenten om konden gaan met het concept van het onderwijs (de lessen die zij kregen – de zogenaamde Thematijd – betrof vakoverstijgend onderwijs). De VSP docenten hadden hier ruime ervaring mee opgedaan door het geven van Periodeonderwijs (zie elders op deze pagina) maar voor de Grotiusdocenten was dit nieuw. Om die reden is al in november besloten om de gezamenlijke lessen stop te zetten. Alleen bij enkele betavakken (wiskunde B en natuurkunde) werden de leerlingen van Havo en VWO-4 nog samengevoegd. Hoe de uiteindelijke samenwerking er nu uit komt te zien is op dit moment nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat leerlingen, docenten en ouders van VSP het belangrijkste vinden dat vooral de cultuur, de sfeer op de VSP blijft zoals deze is. Het uitgangspunt van alle VSP-betrokkenen is dan ook “samenwerken prima, maar samengaan niet”.

Eind schooljaar 2021-2022 is VSP verhuisd naar de locatie aan de Akerstraat. Daarbij is het gebouw in feite in twee delen gesplitst, waarbij de noordzijde volledig in gebruik is door VSP en de zuid-zijde door Grotius en enkele lokalen door beide scholen gebruikt worden. Ook mogen leerlingen nu via de hoofdingang binnenkomen (bij Grotius was die ingang voor leerlingen verboden…..), waardoor er nu in feite twee ingangen zijn en de hoofdingang voornamelijk door VSP leerlingen gebruikt wordt. Door de scheiding in het gebouw zijn de leerlingenstromen ook zoveel mogelijk gescheiden, maar tijdens de pauzes zijn de leerlingen wel samen. Omdat duidelijk was dat de binnenruimte tijdens de pauze voor het totaal aantal leerlingen krap was, is besloten om de lange (lunch)pauze te splitsen. Verder worden er in de loop van het schooljaar nog enkele aanpassingen gedaan: zo is het plan om het hekwerk aan de noordzijde enkele meters naar het noorden op te schuiven, zodat de buitenruimte vergroot wordt en wordt onderzocht of de parkeerplaatsen kunnen verdwijnen. Iets dat ouders en leerlingen toe zouden juichen, daar het gebouw maar een zeer beperkte buitenruimte heeft die nu grotendeels in gebruik is als parkeerplaats