De Vrijeschool Parkstad is sinds augustus 2022 tijdelijk gevestigd aan de Akerstraat in het gebouw waar ook Grotius zit. Gemeente Heerlen heeft in 2021 besloten om in het centrum van Heerlen nieuwbouw te realiseren voor de school. De verwachting op dit moment (eind 2022) is dat dit binnen 3 jaar gereed zal zijn. Omdat de verhuurder van de vorige locatie de huur opzegde moest ter overbrugging een tijdelijk locatie gevonden worden. Het gebouw aan de Akerstraat dat Grotius in gebruik heeft  is geschikt voor circa 1000 leerlingen. Het leerlingenaantal van Grotius was de afgelopen jaren gedaald naar minder dan 600, dus er was voldoende ruimte (op de Vrijeschool Parkstad zitten per aanvang 2022 circa 280 leerlingen). Aangezien er toch al een samenwerking was met Grotius voor enkele vakken in de bovenbouw van havo/vwo lag het voor de hand om de Vrijeschool ook tijdelijk in het gebouw te plaatsen. Daarbij is het gebouw in feite in twee delen gesplitst, waarbij de noordzijde volledig in gebruik is door VSP en de zuid-zijde door Grotius en enkele lokalen door beide scholen gebruikt worden. Door de scheiding in het gebouw zijn de leerlingenstromen ook zoveel mogelijk gescheiden, mede ook omdat de grote (lunch) pauzes van beide scholen op verschillen tijden vallen. Verder worden er in de loop van dit schooljaar nog enkele aanpassingen gedaan. Het plan is onder andere om de parkeerplaatsen op het terrein te laten vervallen, zodat er meer buitenruimte beschikbaar komt.

Dit alles dus in afwachting van de nieuwbouw. Leerlingen die starten in 2023-2024 maken dus waarschijnlijk na 2 of 3 jaar een verhuizing mee naar de nieuwbouw. Deze nieuwbouw zal dan permanent door de Vrijeschool gebruikt kunnen worden.